KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުން ދިއަ ކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު މި މައްސަލައާއި…

#TourismNehHDh
އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

އަންހެން ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރަމުން ދިއަ ބައްޕައަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

16 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ގަދަކަމުން ޖިންސީ ގޯނާކުރަމުން ދިއަ ކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ ހައްޔަރު ކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނ

ރިޕޯޓް
“ކާރިސާ” – މާލެ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް ހިނގާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

“ކާރިސާ” – މާލެ ހިމެނޭގޮތަށް ކުއްލިއަކަށް ހިނގާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކަންތައްތައް

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން 26 ޑިސެމްބަރ 2004 ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީގެ ކުރިން “ކާރިސާ” މިބަހަކީ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެ

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެ

އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން…

އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް ހޯދައިފި

އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް ހޯދައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ. މާޒިންސް ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދީ ނޭކުރެންދޫ ފުޓްބޯޅަ…

ރިއާލްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ ގަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ރިއާލްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ ގަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިހަވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާތީވެ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެ ޓީމްގެ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…