KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1435ގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް 17 ން 19 އަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫ…

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފި

ހދ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް 1435ގެ 1 ވަނަ ވައިކަރަދޫ ހޯދައިފިއެވެ. މިއޭޕްރީލް 17 ން 19 އަށް ނޭކުރެންދޫގައި ބޭއްވި މިއަހަރުގެ އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވައިކަރަދޫ 1 ވަނަ ހޯދާފައިވާއިރު، ނުބަލާ ކިޔެވުމުގެ ގޮތްޕާއި ބަލައިގެން ކިޔެވުމުގެ…

ރިޕޯޓް
ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީވަނީ، އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފަޅުވަނީ

ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީވަނީ، އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފަޅުވަނީ

ހދ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ހިޖްރަކުރުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. އާބާދީގެ ގޮތުންވެސް އެންމެ ބޮޑު މިއަތޮޅުގެ…

ކުޅިވަރު

ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީޓޫ ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީޓޫ ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފި

ހދ ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެންބޭއްވި”ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ފުޓްސަލް 2014” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން…

ކުޅުދުއްފުށީ ދުވުންތެރިއަކަށް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕެއް ލިބިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދުވުންތެރިއަކަށް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕެއް ލިބިއްޖެ

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ހިންގާ އެލީޓް އެންޑް ޔަންގް އެތުލީޓް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު 31 އެތްލީޓުންގެތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ…

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ”ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއު” ގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން…

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް…

ފުތަރަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ނޮޅިވަރަމް ޓީމް

ފުތަރަމަ މެޗް ކާމިޔާބުކުރީ ނޮޅިވަރަމް ޓީމް

ބޭލާކަޕްގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި، މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓް ޓީމްގެގޮތުގައި ބެލެވޭ ހިރަފުސް ޓީމްކޮޅަށް 5 ގޯލްޖަހައި ބޮޑު ތަފާތަކުން…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ދަމުނަމާދުގެ ޘަވާބު ލިބިގެންވޭތޯ؟

ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ދަމުނަމާދުގެ ޘަވާބު ލިބިގެންވޭތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: ދަމުނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދަކީ އޭގެ ޛާތުގައި ތަފާތު ނަމާދެއް ނޫނެވެ. އިޝާފަހުން ފަތިހާއި ދެމެދުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ…

ރަމަޟާން މަސް އެދިގޮވަނީ…

ރަމަޟާން މަސް އެދިގޮވަނީ…

”އޭ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއެވެ! އިސްނަގައި ކުރިމަތި ލާށެވެ! އޭ ނުބައި ޢަމަލުކުރާ މީހާއެވެ! ހުއްޓާލައި ފަހަށް ޖެހޭށެވެ!” ރަމްޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ރެއިންފެށިގެން ޝައިޠާނުންނާއި މާރިދު ނުބައި ޖިންނީން…

ޤުރުއާން ތިބާ ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެއެވެ!

ޤުރުއާން ތިބާ ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެއެވެ!

ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އަދި އާންމުންވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ދައްކާ އެއްވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިފައިވާ ވާހަކައާއި އަޤީދާ ބަލިކަށިވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިގެން…