KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތަކަކާއެކު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފުލުހުންނަށް ލިބުނު…

#TourismNehHDh
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހަނިމާދޫއިން ކުޑަ ކުއްޖެއް ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި ރަބަރު ޕެކެޓްތަކަކާއެކު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މި ކުއްޖާ ފުލުހުންގެ ބެ

ރިޕޯޓް
5 ރަށާއެކު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެތަ؟

5 ރަށާއެކު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެތަ؟

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ރިސޯޓް ހެދުމަށް އިޢްލާން ކުރި 5 ރަށް ހުޅުވިގެންދާއިރު އައު 8000 ވަޒީފާ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

މެލޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ…

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަކިޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިނޫހަށް…

ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހެވިޓް ހޯދައިފި

ވެޓަރަންސް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހެވިޓް ހޯދައިފި

ކުޅުދުއްފުށީ ކްއަންޓަމް ފިހާރައިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ”ކްއަންޓަމް ވެޓަރަންސް ފުޓްސަލް ކަޕް 2014” ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހެވިޓް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…