KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ވެޖްޓަބަލް ޓާރޓް

ވެޖްޓަބަލް ޓާރޓް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި225 ގްރާމް ފުށް115 ގްރާމް ބަޓަރ4/1 ސައިސަމުސާ ލޮނު4 ކެޕްސިކްމް (ކަރުނަގާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ)2 ފިޔާ (ކޮށާފަ)1 ޖޯޑު މިންސްޑް ބީފް3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ ސޯސް3 މޭޒުމަތީ…

ވެޖްޓަބަލް ޓާރޓް

ވެޖްޓަބަލް ޓާރޓް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި225 ގްރާމް ފުށް115 ގްރާމް ބަޓަރ4/1 ސައިސަމުސާ ލޮނު4 ކެޕްސިކްމް (ކަރުނަގާ ހިމުންކޮށް ކޮށާފަ)2 ފިޔާ (ކޮށާފަ)1 ޖޯޑު މިންސްޑް ބީފް3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޓޮމާޓޯ

ރިޕޯޓް
ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ނުދައްކާ ވާހަކަ 1 – ވަޒީފާއެއް ނެތްތަ؟

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ކޮންމެ އަހަރަކު އެތައްސަތޭކަ ކުދިންނެއް މިކުޅުދުއްފުށިން ނިކުމެއެވެ. އެފަދަކުދިންނަށް ވަޒީފާއެއް ލިބޭނެކަމުގެ އުއްމީދު އާވެގެން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ސެމީގެ 2 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ވަނަ މެޗަށް ފެހިދޫލަ

ސެމީގެ 2 ވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް 3 ވަނަ މެޗަށް ފެހިދޫލަ

ޑްރިބްލަ ކަޕް ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޓީމް ފެހިދޫލަ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.…

ޑްރިބްލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ވިދެލި

ޑްރިބްލް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް ވިދެލި

ޑްރިބްލް ކަޕް ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ވިދެލި ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ވިދެލި ޓީމް ފައިނަލުން ޖާގަ ކަށަވަރުކުރީ…

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފް.އޭ.އެމް) އިން އަތޮޅުތަކުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އަތޮޅު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް އަލުން…

ދީނާއި ދުނިޔެ

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

އިސްތިސްޤާ ނަމާދު

1- ފެން ދަތިވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ވާރޭ ވެހުން ލަސްވަނީނަމަ ވާރޭ ވެއްސެވުމަށް އެދި ނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރުމީ ސުއްނަތެކެވެ. މިގޮތުން މޮޅުގޮތަކީ ބޮޑުޖަމާޢަތެއްގައި އެރަށެއްގެ ކުދިބޮޑު އެންމެން ޖަމާވެ ނަމާދުކުރުމަށްފަހު…

ރަޙްމަތުގެ މައްސަރު

ރަޙްމަތުގެ މައްސަރު

މިސްރުގެ ކައިރޯގެ އަލް- ހުސެން ނަމަކަށް ކިޔާ އަވަށެއް އޮވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އަވަށުގެ ބަދަލުގައި މުސްލިމް ކޮންމެ ގައުމެއްގެ އަވަށެއްގެ  މިސާލުވެސް ޖެއްސެވިދާނެއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މި އަވަށުގެ މިސާލެއް…