KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ގެއެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ކުއްޖަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާންދޭން ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ހަވީރު 6 ޖަހާކަށްހާއިރު ހިނގި މިހާދިސާގައި ވެއްޓިފައިވަނީ…

#TourismNehHDh
ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ގެއެއް މަތިން ވެއްޓި ކުއްޖަކަށް ސީރިއަށް އަނިޔާތަކެއް ވެއްޖެ

ހދ.ނޭކުރެންދޫގައި ގެއެއް ހިޔާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ވެއްޓުނު ކުއްޖަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އައި.ސީ.ޔޫގައި ފަރުވާންދޭން ފަށައިފިއެ

ރިޕޯޓް
ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް

ވައިކަރަމުރައިދޫ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމާއެކު ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް މެކުހަށް

ހދ. ވައިކަރަމުރާދޫ އަކީ 1994 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް، މ. އޮމަދޫ އަލްމަރުހޫމް ޢަލީ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ މައިލޯ 7 ވަނަ އަތޮޅު ލީގްގެ ކްއާޓަރ ފައިނަލަށް ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާ…

އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު ފެށި 7 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.…

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

މެލޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…