KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:40 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގުން އުތުރަށް ދުއްވާފައިގޮސް ގުލާބީ ހިނގުމަށް ވަންނަން އުޅުން…

#TourismNehHDh
ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެ

ސައިކަލަކާއި ކާރެއްޖެހި ކުޅުދުއްފުށީގައި އެކްސިޑެންޓް ވެއްޖެއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 11:40 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި ޖެހިފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީ މަގުން

ރިޕޯޓް
ތިން ޚާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި

ތިން ޚާނުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެކުގައި

ބޮލީވުޑް ފޭނުންގެ އެންމެ ބޮޑު އުއްމީދަކަށްވެފައިވަނީ މަޝްހޫރު ތިން ޚާނުން ކަމަށްވާ ޝާހްރުކް ޚާނާއި، އާމިރް ޚާން އަދި…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެ

ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެ

އަންހެނުންނަށް އަމާޒްކޮށްގެން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ވޮލީ ކޯޗިންގ ކޭމްޕެއް ފެށިއްޖެއެވެ. މި ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުން…

އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް ހޯދައިފި

އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް ހޯދައިފި

ނޭކުރެންދޫ އެންޑް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާޒިންސް އެފްސީ ހޯދައިފިއެވެ. މާޒިންސް ޗެމްޕިޔަންކަން ހޯދީ ނޭކުރެންދޫ ފުޓްބޯޅަ…

ރިއާލްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ ގަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ރިއާލްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ރޮނާލްޑޯ ގަޑިއެއް ހަދިޔާކޮށްފި

ދިހަވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާތީވެ އެކަން ފާހަގަ ކުރުމަށް ރިއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް އެ ޓީމްގެ…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…