KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ކައްކަމުންދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިނޫހަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ…

#TourismNehHDh
ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ނޭކުރެންދޫގައި ބަނގުރާ ކައްކަމުން ދިޔަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި ބަނގުރާކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއް ކައްކަމުންދިޔަކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިނ

ރިޕޯޓް
ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

ބޭނުން ފުދުނީމަ ހަނދާން ނެތުނީބާ؟

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީގެ ޕެނަލް ބޯޑުތައް މިދިއަ ޑިސެމްބަރ މަހުގެތެރޭގައި އަނދައިގެން މާލެއަށް ދިމާވި ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރުން…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Pentagram
ކުޅިވަރު

ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ތަށި އުފުލާލައިފި

ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ތަށި އުފުލާލައިފި

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިއަ ދެއަހަރުގެ…

މިނީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފި

މިނީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފި

އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ 12 ވަނަ މިނީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަމީނީ ހައުސް ހޯދައިފިއެވެ. އަމިނީ ހައުސް…

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޕޮލިސް އަދި އެސް.ޓީ.އޯ

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޕޮލިސް އަދި އެސް.ޓީ.އޯ

ޒިގްޒެގް އިންޓަރ އޮފީސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ޕޮލިސް އަދި އެސް.ޓީ.އޯ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ކާފަރުންގެ ޢީދުގައި ބައިވެރިވުން…

ދިރިއުޅުމުގައި އެއްބަޔަކު އަނެއްބައެއް ކޮޕީކުރުމަކީ އިންސާނުންގެ ފިޠުރަތުގައި ހުންނަ ކަމެކެވެ. ތަފާތު ފަންނުތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގައެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ޢިލްމީ ހޯދުންތަކާއި ތަޖުރިބާ ތަކުގައި އެއްބަޔަކު ކުރާ ކަމެއްގެ ފައިދާ އަނެއް…

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…