KL

KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެވެ. މިކަމަށްޓަކައި މި ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 22 ވަނަ…

#TourismNehHDh
އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ޓްރެއިނިންގ ނިމިއްޖެ

އަޕަރ ނޯތު ޕޮލިސް ޑިވިޜަންގައި މަސައްކަތްކުރާ އިންވެސްޓިގޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންހިންގި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ނިމި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދީފިއެ

ރިޕޯޓް
5 ރަށާއެކު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެތަ؟

5 ރަށާއެކު 8000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެތަ؟

ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދުގައި އަލަށް ރިސޯޓް ހެދުމަށް އިޢްލާން ކުރި 5 ރަށް ހުޅުވިގެންދާއިރު އައު 8000 ވަޒީފާ…

ޕާސްވޯޑް ހަނދާންނެތް؟

Free SMS ALERT
ކުޅިވަރު

އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މިއަދު ފެށި 7 ވަނަ ބެޑްމިންޓަން އަތޮޅު ލީގްގައި ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ކުޅުނު މެޗްތައް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.…

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

ބިދޭސީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ދަގަނޑޭއަށް

މެލޭޝިއާގެ ފުޓްބޯޅަ އިދާރާއިން ހޮވާ މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަޤާމް ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ…

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި

މިއަހަރު ކުޅުދުއްފުށީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަކިޓާ އެޓޯލް ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަންނަ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ. މިނޫހަށް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހު ރޯދަ ހިފުން

ޢާޝޫރާ ދުވަހަކީ ހިޖުރީ ގޮތުން ފުރަތަމަ މައްސަރު – މުޙައްރަމް މަހުގެ (10) ދިހަވަނަ ދުވަހެވެ. އެއީ މޫސާ ޢަލައިހިއްސަލާމް އާއި އެކަލޭގެފާނުގެ ޤައުމު ފިރުޢައުނުގެ ކިބައިން ސަލާމަތްކުރައްވައި…

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

ހިޖްރީ އައު އަހަރުގެ ތަޙްނިޔާ

މާތް ﷲ އެކަލާންގެ ނަބިއްޔާ مُحَمَّـد صـلّى الله علـيـه وسـلّم އަށް މައްކާ ދޫކުރައްވައި މަދީނާއަށް ހިޖްރަ ކުރެއްވުމަށް އިޛުނަ ދެއްވި ހިނދު ކީރިތި ރަސޫލާ އެކަލޭގެފާނުގެ…