KL

ކޭއެލް - ނުވަތަ ކުޅުދުއްފުށީ ލައިވް ވެބްސައިޓަކީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިގެން ހިންގާ އޮންލައިން ސައިޓެކެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ މަގްޞަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހާއްޞަކޮށް ކުޅުދުއްފުށީގެ) ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ތާޒާކަމާއި ފުރިހަމައަށް ކިޔުންތެރިންނާއި ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމެވެ.

Subscribe by Email

ފަހުގެ ލިޔުންތަކުން
އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ކުރެއްވި މިދަތުރަކީ އެރަށުގައި ކުރަމުންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން…

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި

ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެލިއާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހދ.ވައިކަރަމުރައިދޫއަށް އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުން ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ކުރެއްވި މިދަތުރަކީ އެރަށުގައި ކުރަމުންދާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުއްވައި، އެރަށް ބައްލަވާލެއްވުމަށް ކުރެއްވި ދަތުރެކެވެ. އެގޮތުން، އެރަށުގެ ދަނޑުތަކަށް…

ރިޕޯޓް
ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީވަނީ، އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފަޅުވަނީ

ހުޅުމާލެ ތަރައްޤީވަނީ، އަތޮޅުގެ ރަށްތައް ފަޅުވަނީ

ހދ.އަތޮޅަކީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން ހިޖްރަކުރުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ބޮޑު އަތޮޅެވެ. އާބާދީގެ ގޮތުންވެސް އެންމެ ބޮޑު މިއަތޮޅުގެ…

ކުޅިވަރު

ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނާގައި ދަނގަޑޭ

ޔޫރަޕްގެ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެވޭ ފެންވަރު ހުރިކަމަށް ބެލެވޭ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓްގެ އެއްވަނާގައި ދަނގަޑޭ

އީ އަލްޓިމޭޓް ގޯލް ވެބްސައިޓުން އެކުލަވައިލި ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބްތަކަށް ކުޅެވޭނެ ފެންވަރު ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ،…

ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީޓޫ ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފި

ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބީޓޫ ސްޕޯރޓްސް ހޯދައިފި

ހދ ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެންބޭއްވި”ހަނިމާދޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާ ފުޓްސަލް 2014” މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން…

ކުޅުދުއްފުށީ ދުވުންތެރިއަކަށް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕެއް ލިބިއްޖެ

ކުޅުދުއްފުށީ ދުވުންތެރިއަކަށް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕެއް ލިބިއްޖެ

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީން ހިންގާ އެލީޓް އެންޑް ޔަންގް އެތުލީޓް ޓްރެއިނިންގ ސްކޮލަޝިޕް ލިބުނު 31 އެތްލީޓުންގެތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ…

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން އެސް.ޓީ.އޯއާ ހަވާލުކޮށްފި

ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ”ސްޕޯޓްސް އެރީނާ މަޝްރޫއު” ގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓާފް ދަނޑު އެޅުން…

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް ކުޅެފި

ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ވޮލީ ކޭމްޕްގެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމުގެ ވޮލީ މެޗްތަކެއް…

ދީނާއި ދުނިޔެ

ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ދަމުނަމާދުގެ ޘަވާބު ލިބިގެންވޭތޯ؟

ރަމަޟާންމަހު ކުރާ ތަރާވީސް ނަމާދަށް ދަމުނަމާދުގެ ޘަވާބު ލިބިގެންވޭތޯ؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: ދަމުނަމާދާއި ތަރާވީޙް ނަމާދަކީ އޭގެ ޛާތުގައި ތަފާތު ނަމާދެއް ނޫނެވެ. އިޝާފަހުން ފަތިހާއި ދެމެދުގައި ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ…

ރަމަޟާން މަސް އެދިގޮވަނީ…

ރަމަޟާން މަސް އެދިގޮވަނީ…

”އޭ ހެޔޮކަމަށް އެދޭ މީހާއެވެ! އިސްނަގައި ކުރިމަތި ލާށެވެ! އޭ ނުބައި ޢަމަލުކުރާ މީހާއެވެ! ހުއްޓާލައި ފަހަށް ޖެހޭށެވެ!” ރަމްޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ރެއިންފެށިގެން ޝައިޠާނުންނާއި މާރިދު ނުބައި ޖިންނީން…

ޤުރުއާން ތިބާ ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެއެވެ!

ޤުރުއާން ތިބާ ރައްކައުތެރިކޮށްދޭނެއެވެ!

ދީނީ ޢިލްމްވެރިންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތައް އަދި އާންމުންވެސް މިހާރަކަށް އައިސް ދައްކާ އެއްވާހަކައަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިފައިވާ ވާހަކައާއި އަޤީދާ ބަލިކަށިވަމުންދާ ވާހަކައެވެ. އިޖްތިމާޢީ ފޭރާން ވީދިގެން…