މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

2
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/300 ރުފިޔާއެވެ. ދެ އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކަށް ބްލޮކް ނުނަގާނަމަ -/250 ރުފިޔާ އެވެ. ޓިކެޓެއްގެ އަގަށް %6 ޖީއެސްޓީ އިތުރުވާނެއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722...

އެންމެފަސް

0
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒްގެ މިދިއަ އަހަރުގެ އަހަރީ އިނާމް ދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ. އެސްކޫލް ހޯލްގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެސްކޫލްގެ އެންމެ މޮޅު 10 ދަރިވަރުންނަށް ހޮވި އިނާމް ޙާޞިލްކުރީ ފާޠިމަތު ސަޚާ...

0
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވި 5 ވަނަ ކައުންސިލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް ރެފިއުޖީ ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ރެފިއުޖީ ހޯދީ ނެއްލައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި 2-0 ން...

ޚަބަރު

0
މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ އެއްޗެއްހުރި 21 ރަބަރު ޕެކެޓާއި، ކުޅުދުއްފުށީ ގެއަކުން ވަގަށް ނަގާފައިވާ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއާއި، ގަހަނާތަކަކާއެކު ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް...

ރިޕޯޓް

0
މިދުވަސްވަރަކީ ޢީދު ޗުއްޓީއަށް އެކިދިމަ ދިމާއަށް މީހުންތައް ފުރަފުރައިގެންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ޗުއްޓީ އެންމެ މަޖާކޮށް ހޭދަކޮށްލެވޭނީ ކޮންދުމާލަކުންތޯ، އެންމެ ގިނަ ކުޅިވަރު އޮތީ ކޮން ރަށެއްގައިތޯ ބަލައިގެން އެކަމުގައި މަސްޢޫލްވެގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރެކެވެ....

1
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށް 50 އަހަރު ފުރުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި "ފުނަ" މިނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއަ ޘާޤާފީ އީދަކީ ނުވަތަ ކުޅިވަރުތަކުގެ މަޤްޞަދަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިޖްތިމާޢީ ރޫހް އާލާކޮށް، ނެތެމުން އުވެމުންދާ...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވާދައިގެ ތައްޓަށް ކުޅެވޭ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ގްރޫޕް އޭގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ސެމީފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ނިއުރޭޑިއަންޓުން ކަށަވަރުކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މިމެޗް ނިއުރޭޑިއަންޓް ކާމިޔާބުކުރީ މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް...

0
މިއަހަރުގެ ބޮޑު ޢީދުގައިވެސް މަށިމާލި ޕެރޭޑް ކުޅުދުއްފުށީގައި އޮންނާނެކަމަށް އެކަން އިންތިޒާމްކުރާ އުތުރު އަވަށުން ބުނެފިއެވެ. އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި މަށިމާލި ޕެރޭޑް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިންވަނަ ޢީދު ދުވަހުގެ ހަވީރު 3:45...