މިހަފްތާގެ އެންމެ މަޤުބޫލު

7
ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ. ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ...

އެންމެފަސް

0
ހދ.މަކުނުދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ދަންޖެހިފައި ހުއްޓައި ފެނުނު މީހާއަކީ ގާތްގަނޑަކަށް 55 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާގެ ހަށިގަނޑު މިވަގުތު އޮތީ އެރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒްގައެވެ. އަދި އޭނާ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް...

0
2012 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ 8 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެންލުންދިން ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރި މީހުންގެތެރެއިން މީހަކަށް ހަ މަހަށް ޖަލަށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފިއެވެ. ކުޅުދުއްފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނަށް ގެއްލުންދިން...

ޚަބަރު

ރިޕޯޓް

0
މިދުވަސްވަރަކީ ޢީދު ޗުއްޓީއަށް އެކިދިމަ ދިމާއަށް މީހުންތައް ފުރަފުރައިގެންދާ ދުވަސްވަރެކެވެ. ޗުއްޓީ އެންމެ މަޖާކޮށް ހޭދަކޮށްލެވޭނީ ކޮންދުމާލަކުންތޯ، އެންމެ ގިނަ ކުޅިވަރު އޮތީ ކޮން ރަށެއްގައިތޯ ބަލައިގެން އެކަމުގައި މަސްޢޫލްވެގެން އުޅޭ ދުވަސްވަރެކެވެ....

0
"މަބައްސާ" އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިކުރުމަށް ގޮވާލައި، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ކްލައިމެޓް އިންޓަގްރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެކެވެ. މިކެމްޕޭން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން 5 އޮގަސްޓް 2016...

ލިޔުންތެރިޔާގެ ހޮވުން

ކުޅިވަރު

0
ކުޅުދުއްފުށީ ސްކައި ޖަމްޢިއްޔާއިން ބޭއްވި ބީޗް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ޒިގްޒެގް ހޯދައިފިއެވެ. އަޟްހާ ޢީދާ ދިމާކޮށް ބޭއްވި މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ޓީމް ޒިގްޒެގް ހޯދީ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު ފައިނަލްގައި މިނީ ޒިގްޒެގް...

0
ހދ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ހދ.އަތޮޅު އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް 2016" ގައި އެއަތޮޅު 5 ރަށަކުން 6 ޓީމް ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބާއްވާ މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ޒިގްޒެގް ފޯރ...