[table id=1 /]

ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ.

ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

7 ކޮމެންޓް

  1. މިހާރު ޖާާގަ ފުލްވާ ވަރު މި ސައިޓް ތަކުން އެގޭ ގޮތައް ހުންނަ ނަމަ ވަރައް ފަސޭހަ ވާނެ ދޯ!!

Leave a Reply