[table id=1 /]

ޓިކެޓުގެ  އަގަކީ ކޮންމެ ބަޔަކުންވެސް -/320 ރުފިޔާއެވެ.

ޝެޑިއުލް sms ކޮށް ބޭނުންފުޅު ވެލައްވާނަމަ 7707722 އަށް sms ކުރައްވާ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7912211 ، 7902211 ، 7792211 އަދި 6527722 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

avatar
ކަސްޓަމަރ
ކަސްޓަމަރ

މިހާރު ޖާާގަ ފުލްވާ ވަރު މި ސައިޓް ތަކުން އެގޭ ގޮތައް ހުންނަ ނަމަ ވަރައް ފަސޭހަ ވާނެ ދޯ!!

Anonymous

Update please

ދޯނި

އަގަކީ 425 އެއް ނޫންތަ؟

ޝީނާ

ޓިކެޓުގެ އަގުނަބައި!!!

މަ

މިއެއް އަޕް ޑޭޓެއް ނުވޭނު

wpDiscuz