[table id=2 /]

އިތުރު މައުލޫމާތު: 6527841 ،7966993، 7932770، 7930080

ޝެޑިއުލް ހޯއްދެވުމަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ޝެޑިއުލް ޖެއްސެވުމަށްފަހު 9804633 ނަމްބަރ ފޯނަށް އެސްއެމްސް ކުރައްވާ

ޓިކެޓް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ވަފާ ފިހާރައިން (ޓިކެޓެއްގެ އަގަކީ -/320 ރުފިރާ) މާލެއިން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރާ ދަތުރުގެ ޓިކެޓް އާންމުކޮށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާނީ ފާޅު ބޯޓުންނެވެ. އެސް.އެމް.އެސް އަކުން ޝެޑިއުލް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ޝެޑިއުލް ޖެއްސެވުމަށްފަހު 7854633 ނަމްބަރ ފޯނަށް އެސް.އެމް.އެސް ކުރައްވާށެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

avatar
wpDiscuz