ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް، މިއަހަރުގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި އަލްޤާރީ މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް އަށް މުބާރާތުގެ ޓްރޮފީ ހަވާލުކޮށްދެއްވަނީ/ފޮޓޯ:ޕީއެސްއެމް

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށް ފ. ނިލަންދޫ  ގްރީންހެވަން، މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ކ. މާލެ، ގ. ޖޫލިއަޓްގެ، ފާތިމަތު މަލްދާ މުޙައްމަދުއެވެ.

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ތިންވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ނަސީމީގޭ ނަސްރަތު އިސްމާއީލްއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

avatar
wpDiscuz