މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށް ފ. ނިލަންދޫ  ގްރީންހެވަން، މުޙައްމަދު އިސްމާއީލް ހޮވިއްޖެއެވެ.

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ދެވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ކ. މާލެ، ގ. ޖޫލިއަޓްގެ، ފާތިމަތު މަލްދާ މުޙައްމަދުއެވެ.

މިއަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ތިންވަނައަށް ހޮވިފައިވަނީ ރ. ހުޅުދުއްފާރު، ނަސީމީގޭ ނަސްރަތު އިސްމާއީލްއެވެ.

NO COMMENTS

Leave a Reply