ހދ.ނޭކުރެންދޫ ވަލުތެރޭގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ނިއްވާލެވިިއްޖެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ އެރަށު ދަނޑު ހައްދާ ސަރަހައްދުގައެވެ. އަލިފާން ރޯވާން ދިމާވީ އިއްޔެ އަލިފާން އެންދުމަށްފަހު ނިއްވާލާފައި ހުރި ތަނެއްގައި ނުނިވި އަލިފާނުގެ އަސަރުހުރުމުން އަލުން ހުޅު ބޮޑުވެގެންނެވެ. އަލިފާން ގަނޑު ނިއްވާލެވުނީ އެރަށު ރައްޔިތުންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުންނެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު

avatar
wpDiscuz