ބޭނުންވާތަކެތި

100 ގ. ބަޓަރ

90 ގ. ހަކުރު (މުގުރި)

60 ގ. ބިހުގެ ގޮބޮޅި

95 ގ. ސެލްފް ރެއިޒިންގ ފްލަރ (ފުރާނާފައި)

5 ގ. ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅި (މުގުރި)

5 ގ. ކޮކޯ ޕައުޑަރ

5 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހިކިކިރު

110 ގ. ކުކުޅު ބިހުގެ ހުދުބައި

ހައްދަވާނެގޮތް

ފުރަތަމަ ބަޓަރުގެ ތެރެއަށް ހަކުރު އެއްކުރައްވާފައި ކްރީމް ގަނޑަކަށް ވަންދެން ގިރއްވާށެވެ. ދެން ބިހުގެ ގޮބޮޅި ފުށާއި ކިރު ކޮކޯ އަދި ފޮނިތޮށި ކާފޫރުތޮޅިކޮޅު އެއްކުރައްވާފައި ގިރުއްވާފައި ބަހައްޓަވާށެވެ. ދެން ބިހުގެ ހުދުބައި ރަގަޅަށް ގިރުއްވުމަށްފަހު ދެބައި ރަގަޅަށް އެއްކޮށްލައްވާފައި ފިއްސަވާށެވެ. ހިހޫވުމުން ވިޕްޑް ކްރީމް މަތީގައި ހާއްކަވާށެވެ.

avatar
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
އޭޝްރާސް ޓަސް Recent comment authors

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

އޭޝް
އޭޝް

ކޭކު ހަދާގޮތް ސާފެއް ނޫން. ކޮން ވިޕްޑް ކުރީމެއްތަ؟

ރާސް ޓަސް
ރާސް ޓަސް

ކީއްވެތަ މަ ފޮނުވާ ކޮމެންޓް ޕަބްލިޝް ނުކުރަނީ؟؟؟ ތިމީހުންބަލައިގަންނަ ވަރުގެ ކޮމެންޓަކަށް އެކޮމެންޓް ނުވަނީތަ؟؟؟؟ ކޮބާތަ މިސައިޓައް ކޮމެންޓްކުރުމުގެ ހަމައަކީ؟؟